Substitutter

Vi mangler substitutter!!!!

Så prøv i jeres netværk. Måske er der nogen, der kan træde til.

Kontakt Lone Borelli, loneborelli@gmail.com, Tlf.: 2924 9039,

der står for formidlingen.

 

Kommentarer

Jeg har via e-mail fået tilsagn fra substitut Arne Mikkelsen d. 28 nov. Skal man give IBK besked? (og hvordan:-))