Spil 19 Islev 10. oktober

Bemærk at turneringsoversigten har kludder i spilfordelingerne. Nord, Øst og Vests hænde er byttet om. Her er den version af kortfordelingen vi spillede.

Klik på farvet melding for at få detaljer. Klik igen for at fjerne oplysningen.

Denne hånd er nok på grænsen mellem en åbning 1 og 2. Viden om hjerter konge gør at nord kan se 6 spar i kortene. Der er ingen hurtige tabere og der er potentielt mange stik i spar og ruder. Svaret 3 havde ikke været helt så godt, da der så kunne være en relativt hurtig taber i hjerter.

Klik på 'Next' for at se udspillet. Hold øje med kommentarfeltet. Hvis en kommentar viser noget som (*1) vil der være yderligere tekst i hoveddokumentet.

(*1)Umiddelbart ser alt fint ud. Medmindre noget sidder skævt er der 6 spar, 2 hjerter og 2 klør stik fra top. Ruderne kan give 2 stik mere med kun afgivelse af 1 stik til ruder konge, så 12 stik burde være let. Der er også andre muligheder: Trumf en klør på bordet. Hvis man kan undgå en ruder taber ved fx at knibe kongen, kan man få 13 stik. Dog må sparene sidde lidt mere lige for at det går godt. Det giver ikke meget mening at rejse ruderfarven for man har kun to tabere på hånden - en til ruder dame og en til ruder bonde.

Klik på 'Next' for at se flere stik - hold øje med kommentarfeltet for bemærkninger.

(*2) Det ser ud som der er en spar taber når sparene ikke sidder 4-2 eller bedre. Heldigvis sidder de alle i øst. Det betyder at man kan prøve at undgå trumftaberen ved at spille ud fra nord og så forhåbentligt kunne overtrumfe hvis øst trumfer ind. Desværre er der ikke en lille spar i nord så man kan knibe trumfen ud. Det man skal prøve at udføre er 'et trumf kup'.

Med et trumf kup skal man forsøge at spille sidefarver i nord på en måde så man kan trumfe øst over hvis han trumfer.

For at et trumf kup skal virke er det vigtigt at syd ikke har flere trumfer end øst. Hvis syd har flere trumfer kommer han uvægerligt ind og skal spille ud fra sime trumfer. Desuden skal man forsøge at få sidefarve vindere i syd hjem førend øst kan nå at trumfe. For øst gælder det at hvis man har færre trumfer end syd er man i sikkerhed - og hvis man først har samme længde som syd, bør man forsøge at trumfe en vinder. Godt nok mister man sit trumf stik hvis syd kan trumfe over. Men det kan jo være at syd har brug for netop denne vinder for at få nok stik.

Det er nok smartest at tage ruder es og dame til en start, så ved man måske lidt mere om hvordan det sidder. Hjerter es skal også bruges tidligt - men man skal også bruge dette kort til at komme til nord så det bør vente lidt.

Den overordnede plan bliver så: Tag ruder es og kort syd i trumf med en ruder. Tag side vinderne på hånden, over på hjerter es og slip af med den ene taber ved at trumfe klør på bordet. Dette skal gøres på en måde så man altid kan trufe øst over hvis det skulle være nødvendigt.

Klik 'Next' for at fortsætte.

(*3) Hvis øst ikke trumfer smider man hjerter taberen og spiller ellers som i hovedvarianten. Det giver et overstik! - se øst bliver nødt til at undertrumfe spar dame.

Hvis kongen sidder i vest

Spillet nedenfor viser hvordan det går hvis ruder konge sidder i vest. Det er vigtigt at fokusere på at få trumf kuppet hjem (og trumfe en klør på bordet) frem for at forsøge at få en ruder vinder igennem!.

Følg spillet herunder når ruder konge er i vest. Man kan stoppe afspilningen ved at klikke på 'Play'. Så kan man spille et par kort som man nu synes, hvorefter man kan klikke 'GIB' og det vil vise hvor mange stik man kan regne med. I spillet herunder er der et forslag til hvordan du kan undersøge hvad der sker hvis man fejlagtigt spiller på at få ruder knægt hjem.

Der er også en squeeze

Det viser sig, at det oprindelige spil kan vindes på en helt anden måde, efter man har tager trumf es og trumfet ruder dame. Man trækker bare trumf i bund og spiller øst ind. Undervejs er vest blevet squeezet fra hus og hjem - hvis man ellers er lidt forsigtig med hvad man selv smider af. Prøv selv med Play og GIB i spillet herunder. Det er det samme som det øverste spil indtil ruder dame er trumfet. Derefter trækker man bare trumf.